Dansk landbrug fakta

SÅDAN LIGGER LANDET… – Folketinget

Dansk landbrug · Landbrugsarealet udgjorde i 2017 62% af Danmarks samlede areal. · Landbrugserhvervet krydsede ifølge artiklen ”Færre end 10.000 heltids-landbrug …

Dansk landbrug – Faktalink

Dansk landbrug | faktalink

30. jun. 2020 — I dansk landbrug er over 90 procent af bedrifterne i enkeltmandseje. Resten er ejet under forskellige selskabsformer eller ejet af stat, …

Nutidens syn på landbruget er præget af debatter om landbrugets påvirkning af klima, miljø og dyrevelfærd. En stigende andel af de danske landbrug finder svaret ved at omlægge deres landbrug til økologi.

Dansk landbrug | lex.dk

Dansk landbrug | lex.dk – Den Store Danske

Hvor meget indtjener det danske landbrug? Og hvor stort er skovarealet i landets regioner? Her finder du statistik om landbrug, gartneri og skovbrug.

Dansk landbrug producerer fødevarer til ca. 15 millioner mennesker. Det svarer til tre gange Danmarks befolkning. Landbrugets rolle i den samlede danske økonomi er blevet stadig mindre i takt med industrialiseringen og hele den økonomiske udvikling. Alligevel er det fortsat et centralt erhverv i kraft af nettovalutaindtjeningen og beskæftigelsesvirkningen og som leverandør af daglige fødevarer.

Landbrug, gartneri og skovbrug – Danmarks Statistik

6. mar. 2018 — Langt den største del af det danske landbrug bliver brugt til at mætte dyr frem for mennesker. På næsten 80 procent af arealet dyrker landmænd …

Hvor meget indtjener det danske landbrug? Og hvor stort er skovarealet i landets regioner? Her finder du statistik om landbrug, gartneri og skovbrug.

Fem fakta om en udskældt industri, der engang fyldte stort set alt

16. feb. 2021 — Et historisk tilbageblik · I 2016 var 63.000 mennesker beskæftiget i sektoren landbrug og gartneri. · I fødevarekomplekset – der også tæller …

Er Danmark som landbrugsland ved at forsvinde, eller går det faktisk okay? Vi har kigget på tallene.

Nyt danmarkskort: Så meget fylder dansk landbrug

Tal og fakta om den danske fødevareklynge med statistikker over bl.a. landbruget og fødevareerhvervets struktur, produktion, afsætning, indkomstforhold, …

Produktionen af svin og andre enmavede dyr lægger beslag på et areal større end Region Nordjylland, illustrerer kortet.

Tal og analyser – Landbrug & Fødevarer

Tal og analyser

Herudover består Fødevareklyngen af produktion af øvrige føde- og drikkevarer, agroindustri samt en række biobaserede produkter. Læs tal og fakta om den danske …

Her kan du finde publikationer samt tal og statistik om landbrugs- og fødevareerhvervet.

Landbruget er mere end landbruget – Landbrug & Fødevarer

Landbruget er mere end landbruget

10. okt. 2022 — Læsetid: 9 min. Faktatjek: Der er ikke belæg for påstand om, at dansk landbrug er særligt klimaeffektivt. Fremtrædende politikere hævder ofte, …

Hvem bygger den nye stald? Hvem installerer foderanlægget? Hvem henter høsten? Hvem ordner økonomien? Landbruget giver beskæftigelse til flere end dem, der arbejder på gårdene og i fødevareproduktionen. Læs mere om de arbejdspladser, der er med til at sikre liv og sammenhængskraft på tværs af landet.

Faktatjek: Der er ikke belæg for påstand om, at dansk …

26. sep. 2022 — Hvad er dansk landbrug værd? Hvor mange årsværk er der i erhvervet? Hvad betaler agroproducenterne i skat? Søger du fakta, så er her svar …

Fakta: Landbruget sidder på 60 pct. af Danmarks areal, men …

Fakta: Landbruget sidder på 60 pct. af Danmarks areal, men leverer kun 0,9 % af bruttoværditilvæksten | Gylle.dk

Valget til Folketinget nærmer sig… Her er en række velunderbyggede argumenter med fuld dokumentation for de, der ønsker at deltage i debatten på et oplyst grundlag Hvad er dansk landbrug værd? Hvor mange årsværk er der i erhvervet? Hvad betaler agroproducenterne i skat? Søger du fakta, så er her svar fra fødevareministeren selv. Artiklen blev

Keywords: dansk landbrug fakta